Preparat Pfizera o numerze serii EJ6795 był przyczyną śmierci 3 lekarzy?

Jarosława Drabko, Zdzisława Sałdana i Witolda Rogiewicza

Komentarze są wyłączone.